Zeka ölçeği Wisc-R nedir?

Zeka ölçeği Wisc-R nedir? 1

6-16 yaş aralığındaki çocuklar ve ergenlere yapılan zeka testlerinden biri olan Wisc-R, 12 alt testten oluşmakta olup her biri genel zeka bölümünü meydana getirmekte ve birden fazla yeteneğin ölçülmesini sağlamaktadır. Yazımızda Wisc-R zeka ölçeği hakkında bilgiler vereceğiz. İşte, detaylar;

Wisc-R zeka testinde bulunan 12 alt bölüm, sözel ve performans bölümleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Sözel bölümün alt testleri olarak genel bilgi, aritmetik, benzerlikler, yargılama, sözcük dağarcığı ve sayı dizisi yer almaktadır. Performans bölümün alt testleri ise resim düzenleme, resim tamamlama, parça birleştirme, küplerle desen, labirentler ve şifrelerdir.

Sözel kısmı meydana getiren alt testler, sözel anlama ve kavrama gerektiren bilişsel etkiliklerde zihinsel gelişimini değerlendirmektedir. Performans kısmındaki alt testler de algı gerektiren bilişsel etkiliklerde durumunun ne olduğunu değerlendirmektedir.

Wisc-R zeka testi, genel zek ile ilgili bir yorumlama yapabilmeyi sağlayabildiği gibi, test sırasında çocuğun cevapları da birebir gözlemleme imkanı vermektedir. Bunun neticesinde davranış sorunları ile ileriki dönemde ortaya çıkabilecek kişilik bozuklukları hakkında tanılama yapma imkanı sağlayabilir.

Yapılan ölçümlerde alt testler arasındaki ilişkiler değerlendirilerek, çocuktaki mekansal ve kavramsal kabiliyet, bilgi edinme ve bu bilgileri kullanabilme ile genel bilgi sıralaması gibi kabiliyetler de değerlendirilmektedir. Çocukların mevcut durumlarının ne olduğunu görmek ve çocuğun eğitim planının oluşturulmasında eğitimcilere temel oluşturmaktadır.

Testlerde çocukların sözel anlama ve kavramaları, dikkatinin dağılabilirlik oranı ve algısal organizasyon konularındaki mevcut durumlarına da bakılır. Bunların en az birinde problem varsa, tespiti yapılıp gereken müdahalenin yapılması gerekir. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar sürebilen test süresi, bazen çocuğun durumuna bağlı olarak 2 saate kadar da sürebilmektedir.

Wisc-R zeka ölçümünde sokulacak olan çocukların, teste başlanmadan önce bazı koşulları sağladıklarından emin olmak gerekmektedir. Bu koşullar; karnının tok olması, dinlenmiş ve yorgun olmaması, uykusu iyice almış olması, hasta durumda olmaması, sakinleştirici veya uyku verici herhangi bir ilacın etkisinde olmaması şeklinde sıralanabilir. Bunlara ek olarak endişe, kaygı ve gerilim gibi durumlara neden olabileceği için, çocuğun zeka testine gittiği kesinlikle söylenmemelidir. Gereken açıklamalar ve uygulama ile ilgili bazı detaylar testi yapacak olan kişi tarafından yapılacaktır.

Wisc-R zeka testinin uygulanabileceği psikolojik durumlar:

  • Çocukta öğrenme güçlüğü olması,
  • Hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliğinin olması,
  • Derslerde başarısızlık,
  • Algılama ve kavramada zorluk yaşanması,
  • Okul korkusu, okula uyumsuzluk veya uyumda zorlanma,
  • Sosyal kaygılar ve içe kapanık olması,
  • Özgüvende eksiklik olması,
  • İletişimde güçlük çekme,
  • Sınav endişesi veya kaygısı,
  • Saldırganlık, inatçılık, dürtü kontrol bozuklukları, karşıt olma ve karşı gelme, evden ya da okuldan kaçma gibi durumlar.

Zeka testi nerede yaptırılır nereye başvuru yapmak gerekir?

Zeka testi yaptırmak için rehberlik araştırma merkezine başvuru yapmak gerekiyor, bunun yanında özel danışmanlık merkezlerinde de zeka testi yaptırabilirsiniz.

Leave a Reply