Akciğerde nodül neden olur, Pulmoner nodül nedir?

Akciğer nodül neden olur? (Pulmoner nodül nedir?): Akciğer nodül ya da pulmoner nodül, daha çok primer bir tümörün hematojen yayılım göstermesi neticesinde oluşmaktadır. Yazımızda pulmoner nodül ile ilgili merak ettiklerinize cevap vermeye çalışacağız. İşte, detaylar;

Pulmoner nodül:

Tipik olarak, arteriyer kan akımına uygun olarak alt ve orta akciğer periferine yerleşmiş olan fazla sayıda, yüzeyi düzgün ve sınırları belirgin olan nodüllerdir. Bu nodüller milier veya top güllesi biçiminde görülebilmektedir.

Multipl akciğer nodülleri, en çok başka bir organdan sıçrama yapan hastalıklar nedeniyle oluşmaktadır. Bununla birlikte sigara kullanmak, mesleki koşullar, seyahatler ve önceden tüberküloz hastalığı geçirmek gibi faktörler de akciğer nodüllerinin oluşmasına yol açmaktadır.

Akciğer nodül belirtileri:

Pulmoner (akciğer) nodüller genellikle herhangi bir belirti göstermemektedir. Ancak hastada öksürük ve kanlı balgam çıkarma gibi bazı şikayetlere yol açabilmektedir.

Akciğer nodül teşhisi nasıl yapılır?

Birincil tümörün bilinmesi, tanının konulması açısından büyük kolaylık sağlar. Tanılamada ayrıca multipl akciğer hamartomları, pulmoner damar tıkanıklığı, tüberküloz ya da verem, intrapulmoner nodüller, granülamatoz hastalıklar (sarkoidoz), ve pneumocysititis carinii’ye bağlı gelişen atipik pnömani gibi sebepleri de dikkate almak gerekmektedir. Herhangi bir belirti olmayan hastalarda amiloidoz, romatoid nodüller ve arteriyovenöz malformasyonlar da düşünülmelidir.

Akciğer (pulmoner) nodüllerinin tam olarak tanısının konulabilmesi için, bronkoskopi veya transtorasik biyopsiyle alınmış olan metaryelin sitolojik incelemesi yapılması gerekmektedir. Tanılamada bilgisayarlı tomografiden de faydalanılmaktadır. Bilgisayarlı tomografi sayesinde, erken yaşlarda da akciğer nodülleri saptanabilmektedir ev bundan dolayı da günümüzde akciğer nodülü çok daha fazla görülmektedir. Akciğerdeki her nodül mutlaka akciğer kanseri olması anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, hastalarda akciğer nodülüne rastlandığında çok iyi bir tetkik ve takibinin yapılması gerekmektedir.

Akciğer nodül tedavisi nasıldır?

Pulmoner nodül tedavisinde, iyi huylu olan nodüller hiçbir şekilde tedaviye tabi tutulmazlar, ancak bazı nodüller için ilaç tedavisi ypılabilmektedir. Akciğer nodülleri içinde kanser şüphesi olanlar varsa, bilgisayarlı tomografi görüntülemesiyle her üç ayda bir takip edilmektedir. Kanse şüphesi olan ya da kötü huylu olan nodüller cerrahi operasyonla çıkartılırlar ve patolojik tetkik amacıyla laboratuara yollanmaktadır.

Eğer akciğer nodülleri gerektirdiği kadar incelemeye tabi tutulmazsa, kanserleşebilir ve hastanın ölümüne neden olabilir. Bundan dolayı, akciğerde herhangi bir nodül görülse bile gerekli olan bütün incelemelerin ve değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıyı oyla)
Loading...

Leave a Reply