Ötenazi nedir, nasıl yapılır dinen sakıncası var mı?


ötenazi nedir, dinler açısından değerlendirilmesi nasıldır

Ötenazi nedir nasıl yapılır hangi ülkelerde ötenazi serbest, ötenazi dinen sakıncalı bir durum mu? işte tüm cevaplar bu yazımızda. Bir insanın veya bir hayvanın, kendi iradesi ile ya da yakınlarının verdiği kararla acısız bir biçimde hayatlarının sona erdirilmesine ötenazi denmektedir. Ötenazinin temelinde kişinin veya hayvanın çok büyük acılar çekmesi ve yaşadığı acıları sonlandırmak istemesi, hayattan hiç keyif alamaması veya ölümcül bir hastalığa mahkum olması gibi nedenler yatmaktadır.

Ötenazi, yüksek dozda ilaçlar ya da bağlı bulunan yaşam destek ünitesinin kapatılması ile gerçekleştirilmektedir. Ötenazi sadece ilaç ya da yaşam desteğin kapatılmasıyla değil, hastanın pasif ötenazi uygulayarak tedaviyi reddetmesi sonucunda da olabilmektedir. Ötenazi kanunlar ve yasalarla düzenlenen bir durumdur. Birçok ülkede ötenazi kesinlikle yasak olan bir uygulamadır. Pasif ötenazinin uygulanmasının önüne geçmek pek mümkün olamamaktadır. Ülkemizdeki yasalara göre ötenazi uygulayan doktor ya da normal bir kişi olsun, tasarlayarak adam öldürme hükmüne dahil edilmektedir. Bu işlemi yapanlar ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılmaktadır. Yasalar çerçevesinde bu şekilde değerlendirilen ötenazi, dinler açısından nasıl değerlendirilmektedir? İşte cevabı;

1- İslamiyet açısından ötenazi:


İslam inancında insanı Allah yaratmıştır ve Allah tarafından hayat verilmiştir. Buna bağlı olarak, insanın kendi hayatını sonlandırma ile ilgili karar verme hakkı tanınmamaktadır. Çünkü bu hak yalnızca Allah’a aittir. Sonuç olarak islamiyette intihar ve ötenazi aynı kategoridedir ve kesinlikle yasaktır. İslam dini, ayrıca insanın ölüme terk edilmesini yasaklamış, ömrünün uzatılmaya çalışılmasını ve tedavi edilmeye çalışılmasını emretmektedir. Kısaca İslamiyet insan yaşamını öne çıkarmakta, hiçbir surette kişinin kendi hayatına son vermesini ve başka birinin ölüme terk edilmesini yasaklamaktadır.

2- Musevilik açısından ötenazi:


Musevilikte de insanın ve yaşamın temel alındığı bir anlayış yer almaktadır. Musevilik inancında, İslam inancında olduğu gibi insanın Allah tarafından yaratıldığı, O’nun verdiği canı yalnızca O’nun alabileceği, Allah’ın dilediği zaman bu hakkını kullanabildiği ve bundan dolayı da insanın kendisini öldürmesinin kesinlikle kabul edilemeyeceğine inanılmaktadır. Musevilik inancına göre insan Tanrı’nın suretinde yaratılmıştır ve ötenazi yapılamayacağı belirtilmektedir.

3- Hıristiyanlık açısından ötenazi:

Hıristiyanlıkta da İslamiyet ve Musevilikteki gibi benzer bir durum söz konusudur. Hıristiyanlık inancına göre de insanın kendi hayatına son vermesi kesinlikle yasaklanmıştır. Hıristiyanlıkta da Musevilikte olduğu gibi insanın Tanrı suretinde yaratıldığı inancı vardır. İnsana bir de kutsiyet atfedildiğinden Hıristiyanlıkta hem kendi canını almak ya da intihar etmek ve bir başkasının canını almak yasaktır. Hıristiyanlık inancının en büyük mezhebi olan Katolik inancı bu temele dayanmaktadır. Protestanlık inancı ise zamanla değişikliğe uğramış ve ötenazi konusunda daha ılımlı bir yaklaşıma olanak verilmiştir.

4- Budizm açısından ötenazi:

Budizm inancına sahip din adamlarının ölümü, intihar etmeyi ve ölüm sonrası yaşamın ayrıcalıklarından söz etmeleri her halükarda yasaktır. Bu konuları öven din adamlarının dinden çıkarılmaları bile söz konusudur. Bu açıdan bakıldığında ötenazi konusu Budizm inancına uzak bir kavramdır.

ÖTANAZİ’NİN YASAL OLDUĞU ÜLKELER

Fransa, İspanya, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde yasal olarak yasak ancak “pasif ötanazi” olarak adlandırılabilecek yöntemle “ölüme yardımcı” olunan bir yaklaşım izleniyor. İtalya, Polonya, İrlanda, Romanya, Yunanistan, Hırvatistan’da ise ötanazi yasak ve yan yöntemlere başvurulmasına tölerans gösterilmiyor.

Çin; 1998 yılında bir yasa hastanelere terminal hastalara ötanazi uygulama hakkını tanıdı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde ötenazi yasaldır.

Kolombiya’da ise ancak Anayasa Mahkemesi’nin izni ile uygulanabiliyor. Ama konuyla ilgili bir yasa yok.

En son Kanada, parlamento kararı ile ötenaziyi yasal hak olarak tanıdı.

Aktif ötanazi Türkiye’de yasal değildir. Yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, hastaya ötanazi uygulayan fail (hekim), tasarlayarak (taammüden) adam öldürme hükümlerine göre yargılanır ve ağırlaştırılmış müebbet (ömür boyu) hapis cezasıyla cezalandırılır.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Oy, Ortalama puan: 5,00 out of 5)
Loading...Yorumlar

  1. zerrin2 24 Ocak 2016

Konu hakkında yorum yap veya soru sor