Çocuklarda çalma (hırsızlık) davranışı ve hastalığı

Çocuklarda çalma davranışı, 6 yaşına kadar normal kabul edilir. Çünkü bu yaşa kadar çocuk, etrafında olan objeleri kendisinin olarak kabul eder. Paylaşma ve sosyalleşme gelişmediğinden dolayı bu durum normal kabul edilir. Başka arkadaşlarının eşyalarını alabilir. Bu durumda, çocukla konuşarak eşyaların izinsiz alınmaması gerektiği anlatılmalıdır. Fakat okul hayatının başlaması ile bu hareketler devam ediyorsa, kleptomani yani çalma hastalığına eğilimi vardır.

Kleptomani, zevk ve heyecan için ihtiyaç olmadığı halde eşyaların ve objelerin çalınmasıdır. Bu genellikle yetişkinlerde görülebilen bir durumdur. Çalma düşüncesi bile kişiyi mutlu eder. Bu hastalar tedavi edilebilir durumdadır. Çocuklarda çalma, aile ve sosyal hayattan kaynaklanabilir. Yağmalama duygusu, kendini sevdirmek ve hayatında bir eksikliği doldurmak amacıyla hırsızlık yapabilmektedirler. Bu durumda olan çocukların mutlaka yardım almaları gerekmektedir.

Yağmalama duygusu yaşamak; Genelde bu çocuklar boşanmış ailelerin çocuklarıdır. Ya da baba ve anneden birini kaybetmiş olabilirler. Bu çocukların çözümsüzlükleri vardır ve kendilerini güçsüz hissederler.

Kendini sevdirmek ve kabul ettirmek isteyen çocuklar; Kendisinin sevilmediğini, değersiz ve mutsuz hissettiğini düşünen çocuklardır. Özgüvenleri düşüktür. Ailesinden yeterince sevgi görmeyen, hakaret edilip incitilen, ihmal ve istismar edilen çocuklarda çalma davranışı çok sık karşılaşılan bir durumdur.

Kardeş kıskançlığı-rekabet; Kendini sevdirme duygusu ve kardeş kıskançlığı ile de oluşabilir. Bu durum ailenin tutumları ile düzenlenebilir.

Hayatta eksikliği doldurmak; Hayatlarının bir bölümünde boşluk olduğunu düşünen bazı çocuklar, bu durumu bir obje çalarak doldurabilir.

Aile etkisi; Çalma davranışının temelinde aile yatmaktadır. Çocuğa yeterince değer verilmemesi, sevgi eksikliği, değersiz davranılması, incitme ve istismar çalmaya neden olabilir.

Çalma hangi yaşlarda ortaya çıkmaktadır?

Çocuklar, 3 yaş itibariyle çalma davranışına başlayabilir. Bu dönemde yaşanan çalma davranışları tehlikeli olarak kabul edilmez. Fakat okulun başlaması ile başlayan çalma tehlikelidir ve mutlaka tedavi edilmelidir. Eğer aile bu durumu fark etmezse, çalma davranışı yerleşerek ilerleyen yaşlarda da etkileyebilir.

Çalan çocuğa nasıl davranılmalıdır?

Çocukla kesinlikle ilgilenilmeli ve kaliteli zaman geçirilmelidir,

Çocukla sevgi ve saygı içerisinde bir iletişim olmalıdır,

Çocuğun anlattıkları kesinlikle dinlenmeli ve anlayışlı olunmalıdır,

Çocuğa bağırılmamalı ve kötü davranılmamalıdır,

Sözlü ve fiziksel olarak ceza verilmemelidir,

Başkaları ile kıyaslanmamalıdır, toplum içinde onurlandırılmalıdır,

Çalma ile karşılaştığınızda kesinlikle baş başa konuşulmalıdır, 6 yaş üzerindeyse kesinlikle yardım alınmalıdır,

Çocuklara çok düşük harçlık verilmemelidir, çocuğun okul hayatı kesinlikle kontrol altına alınmalıdır,

Hırsızlık yapan çocuk afişe edilmemelidir ve bu aile içinde kalmalıdır,

Çocuklara olumlu örnek olunmalıdır.

Leave a Reply