Safra Kesesi Nedir ve Safra kesesi Hastalıkları

Nedir ve Hastalıkları 

Safra Kesesi Ne İşe Yarıyor: Karaciğerden sarı renkli bir sıvı salgılanmaktadır. Salgılanan bu sıvıya safra denilmektedir. Safra salgısı yağların vücut tarafından emilmesini sağlamaktadır. Karaciğerden safra devamlı salgılanmaktadır. Ancak salgılanan safra her zaman anında kullanılmamaktadır. Vücudun o an için safraya ihtiyacı olmaması durumunda karaciğerin salgıladığı safranın fazlası safra kesesinde depolanacaktır.

Safra Kesesi Taşları Nedir?

Böbrek taşı hastalığı çok sık bilinir ve görülürken, safra taşları çok sık bilinmemekte ve görülmemektedir. Safra taşı hastalığı safra kesesi hastalıklarının başında gelmektedir. Safra kesesi özellikle yetişkinlerde görülmektedir. Çocuk, genç ve yaşlılara göre yetişkinler safra taşı hastalığında daha çok risk altındadır.

Safra taşına sebep olan birçok farklı etmen bulunmaktadır. Safra kesesinde oluşan iltihaplanma, safra yollarında meydana gelen enfeksiyon sebep olmaktadır. Safra kesesi iltihaplanması sonrasında oluşan safra taşı kolesistittir. Safra yollarında enfeksiyon sonucunda oluşan safra taşı ise kolanjittir. Pankreatit taşı ise pankreasta iltihaplanmanın oluşmasına sebep olmaktadır. Her hangi bir safra taşının safra kesesini tıkaması durumuna safra taşı ileusu denilmektedir.

Akut Kolesistit (Safra Kesesi İltihabı)

Akut kolesistit safra kesesinde meydana gelen akut iltihabına verilen isimdir. Safra kesesinde meydana gelen enfeksiyon safra kesesi duvarında kalınlaşmaya ve dolayısıyla ödeme sebep olmaktadır. Akut kolestit safra taşı olan ve olmayan herkeste görülebilecek bir hastalıktır. Ancak safra taşı olan kişilerde akut kolestit görülme riski daha yüksektir. Safra taşı olmadan akut kolesistin görülmesinin en önemli sebebi vücut direncini düşürecek hastalıklara maruz kalmaktır. Kanser, ileri yaş ve yandaş ağır hastalar akut kolestite sebep olacaktır.

Karnın sağ üstünde başlayarak sırta kadar yayılan çok şiddetli ağrılar, aşırı mide bulantısı ve beraberinde gelen kusmalar, yükselen ateş akut kolesistit belirtileri arasında bulunmaktadır. Doktor muayenesi esnasında karın bölgesine hafif baskı yapıldığında vücutta ağrı meydana gelecektir.

Safra kesesi iltihabı bazı durumlarda çok ciddi bir hastalığı oluşturmaktadır. Ancak bazı durumlarda safra kesesi iltihabı hastaneye yatmayı gerektirecek kadar ciddi etkileri beraberinde getirmektedir. Safra kesesi iltihabında tedavi amaçlı öncelikle antibiyotikler kullanılmaktadır. Ancak kullanılan bu antibiyotiklerin tedavi için yeterli olmaması durumunda cerrahi müdahale yapılmaktadır.

Bazı durumlarda safra kesesi iltihabında cerrahi müdahaleye geçene kadar 4 – 6 hafta süreyle erteleme yapılarak antibiyotik tedavisiyle cerrahi müdahaleye geçiş süreci uzatılmaktadır. Bu süreçte hastanın antibiyotikle tedavi edilme ihtimali olduğu gibi hastalığının aşama atlama ihtimali de söz konusudur.

Safra Yolu Yaralanma ve Darlıkları

Safra yolunun daralmasına ve tıkanmasına sebep olan safra yolu yaralanmaları kolesistektomi sırasında meydana gelmektedir. Bazı durumlarda ise yaralanan safra kesesi kendini iyileştirmeye ve yenilenmeye odaklanmışken yenileme aşamasında daralma sorunu yaşamaktadır.

Safra yolu yaralanmalarının iki farklı sonucu bulunmaktadır. Bir tanesinde safra kesesi yaralanması sonucunda safra akması gereken bölge yerine karın içine doğru akmaya başlamaktadır. Karın içine doğru safranın akması ise çok şiddetli ağrı ile kendini göstermektedir. Acil müdahale gerektiren safranın karın içine akması dayanılmayacak bir ağrıya sebep olduğundan genel olarak hastalar anında doktora başvurmaktadır.

Ancak safra yolunun yaralanması değil de daralması ya da tıkanması söz konusuysa safra yine safra kesesine akacaktır. Ancak normal şiddetinde akmayacak, rahat akamayacak, kısıtlı akacaktır. Bu durum ise genel olarak kaşıntıya, safra yolu iltihabına ve sarılığa neden olmaktadır.

Tıkanma Sarılığı

Ana safra kanalı üzerinde oluşan bir faktörden dolayı safra kanalının tıkanması ve safranın safra kesesine akışının tamamen durması durumunda tıkanma sarılığı oluşmaktadır. Tıkanma sarılığının ana sebebi safranın safra kesesine akamıyor olmasıdır. Bunun sonucu olarak ise ciltte renk değişikliği, sararmadır. Ancak hastalığın ilerleyen aşamasında yalnızca ciltte renk değişikliği ile sınırlı kalınmayacak. Aynı zamanda karaciğer hasarı da ilerleyen zamanda görülecektir.

Tıkanma sarılığını tetikleyen birçok faktör bulunmaktadır. Safra kesesi taşları, safra kesesinde tümör oluşumu, safra kanallarında meydana gelen darlıklar tıkanma sarılığını tetikleyen safra kesesi hastalıklarıdır.

Dışkı; insan vücudunda bir şeylerin yolunda gidip gitmediğini gösteren en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Tıkanma sarılığı hastalarında da idrar ve dışkı hastalığı gösteren önemli bir belirtidir. Tıkanma sarılığı hastalarının idrar rengi gün geçtikçe koyulaşırken, dışkı rengi tuhaf bir şekilde beyazlaşmaya başlamaktadır.

Tıkanma sarılığında ilk başvurulan tedavi yöntemi endeskopik tedavidir. Ancak mide hassasiyeti olan özellikle mide ameliyatı geçirmiş olan kişilerde bu tedavi yoluna başvurulmamakta, açık cerrahi müdahalenin yapılması daha doğru bulunmaktadır.

Safra Yolu Kistleri

Safra kesesi ve karaciğer arasında safra kanalları bulunmaktadır. Bu kanalların normal bir genişliği bulunmaktadır. Ancak safra kanallarının genişlemeye başlamasıyla safra yolu kistleri oluşacaktır. Safra yolu kistleri bazen doğuştan olabilirken, bazen de sonradan meydana gelebilir. Safra kanalları genişlemesinden genişleme en çok ana safra kanalı üzerinde olmaktadır.

Safra yolu kistlerinin zaman içinde genişlemesi ve kanserleşmesi ihtimali bulunmaktadır. Bu durum da safra yolu kistlerini riskli hale getirmektedir.

Safra Kesesi Kanseri

Ciltte sararma ve şiddetli karın ağrısıyla birlikte kendini gösteren safra kesesi kanserinin tanısının yapılması için tomografi, ultrason testleri yapılmaktadır. Bu testler safra kesesi kanserinin teşhisi çok fazla önem taşımaktadır.

Safra kesesi kanserinin ilaçla tedavisi mümkün değildir. Safra kesesi kanserinin mutlaka cerrahi müdahale ile tedavi edilmesi gerekmektedir. Safra kesesi kanseri için cerrahi müdahalenin hemen yapılmaması durumunda safra kesesinde oluşan iltihaplanma safra kesesi duvarını kapsadığı ve çevre organlara da bu risk sıçramaktadır.

Safra Yolu Kanserleri ve Klatskin Tümörleri

Safra yollarının iç yüzeyinde meydana gelen kansere safra yolu kanseri denilmektedir. Klatskin tümörleri safra yollarının iç kanalında meydana gelmektedir. Safra yolu kanserleri arasında en yaygın olan kanser bu kanserlerdir.

Klatskin tümörleri zor tümörlerdir. Tedavisi için yalnızca agresif cerrahi müdahale yeterli olmaktadır. Klatskin tümörleri vücuttaki renk değişimi,  sarılık, karın bölgesinde oluşan şiddetli ağrılar, ani oluşan kilo kaybı, makat bölgesindeki kaşıntı ve açık renkli dışkı tümörün en başlı belirtisidir. Tümör üzerinde uygulanan cerrahi ve genel cerrahi tedavi aşamasında kesin sonuç vermemektedir.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıyı oyla)
Loading...

Leave a Reply