Kronik Pelvik Ağrı Nedir

kronik pelvik ağrı

Fonksiyonel yetersizlik sebebi olan, göbek altında 6 ay kadar devam eden karın kısmında ve kasıklarda oluşan, tedavi gerektiren ağrıya kronik pelvik ağrı adı verilmektedir. Kronik pelvik ağrıya neden olan sebepler jinekolojik olabileceği gibi, idrar yolları yani ürolojik, kas iskelet sitemi, bağırsaklar ve nörolojik de olabilmektedir. Daha çok 18-50 yaş aralığındaki kadınların %14-25’lik bir bölümünde görülebilmektedir.

Jinekolojik nedenlere bağlı kronik pelvik ağrı:

En fazla görülen nedeni endometriozis’tir. Karın içi yapışıklıklar yani adezyonlar, myomlar, yumurtalık Kistleri, adenomyozis, vestibulit, pelvik konjesyon sendromu ve kronik PID gibi nedenlerden dolayı da meydana gelebilmektedir.

Gastro intestinal nedenlere bağlı kronik pelvik ağrı:

Jinekolojik olmayan ve en sık görülen neden irritabl bağırsak sendromudur. Bunun yanı sıra inflamatuar bağırsak hastalıkları, kronik appendisit, divertikülit, divertikülozis, fıtık ve meckel divertikülü de kronik pelvik ağrısının nedenlerindendir.

Ürolojik nedenlere bağlı kronik pelvik ağrı:

Kronik üretrit ya da üretral sendrom, detrusor instabilitesi ya da anormal mesane fonksiyonları ve interstisyel sistik kronik pelvik ağrısının ürolojik nedenlerindendir.

Psikolojik nedenlere bağlı kronik pelvik ağrı:

Depresyon, psikoseksüel bozukluk ve somatizasyona bağlı olarak gelişebilmektedir.

Kas iskelet sistemine bağlı kronik pelvik ağrı:

Skolyoz, sinir basısı ya da nörit, diskopati, fasiit, osteitis pubis ve spondiolistezis gibi kas iskelet sistemine bağlı kronik pelvik ağrısı nedenleridir.

Kronik pelvik ağrısının tanılaması:

Tanılaması, şikayetlerinin çeşitliliğinden ve sebeplerinin fazla olmasından dolayı oldukça zordur. Hastalığın tanılanmasında hastanın hikayesinin yanı sıra, kan tahlili, idrar tahili, ultrason ve gerekirse laparoskopi de gerekebilmektedir.

Kronik pelvik ağrısının tedavisi:

Çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen kronik pelvik ağrısının tedavisine altında yatan asıl sebebin belirlenmesi yön vermektedir. Tüm tetkiklerde herhangi bir neden bulunamadıysa ağrı kesici ilaçlar ve doğum kontrol hapları kullandırılmaktadır.

Kronik pelvik ağrısının nedeni olarak endometriozise karar verilmiş ve laparoskopi ile tanılama yapılmışsa GnRH ialç tedavisi yapılmaktadır.

Psikolojik nedenlerden olduğu düşünülüyorsa antidepresan ve anksiyolitik ilaçlar verilebilmektedir. Akupunktur tedavisinin bazı hastalar üzerinde başarılı sonuçlar verdiği de belirtilmektedir.

Leave a Reply