İdrardaki protein nasıl azaltılır?

idrarda protein nasıl azaltılır

İdrardaki protein, daha çok böbrek sorunlarından kaynaklanan bir durumdur. Dolayısıyla, böbrek sorunları ile ilgili yapılacak olan tedavi idrardaki proteinin azalmasına katkı sağlayacaktır.

Besin öğelerini ve önemli maddeleri korumak suretiyle vücudumuz açısından hayati bir görev üstlenen böbrekler, vücudumuzdan atık maddeleri ve idrar olarak dışarı atılan fazla suyu süzmektedirler. Böbrekler, günde 120-150 litre kanı 1-2 litre kadar idrar üretmek için süzerler. İdrarda çok miktarda protein olması “proteinüri” olarak ifade edilmektedir. Standart olarak kandaki proteinler böbrekler vasıtasıyla geri emilmektedir. Bunun nedeni, proteinlerin insan vücudunun sağlıklı işleyebilmesi için gerekli olmasıdır.

Proteinler, kanı idrara süzmekte gerekli tübüler yapı glomerüllerden geçmek için çok büyüktürler. Glomerüller hasar görürse kandaki proteinler idrara sızabilmekte ve proteinüri’ye neden olabilmektedir. Kişinin idrarında protein olması, böbrek enfeksiyonu veya böbrek hastalığının olası göstergelerinden biridir. Proteinüri’nin tedavi edilebilmesi için, öncelikle bunun altında yatan sorunların çözümlenmesi gerekmektedir.

Proteinüri’nin etkenleri:

Polikistik böbrek hastalığı: Kalıtsal bir hastalıktır ve böbreklerde sıvı dolu kistlerin oluşması ile karakterizedir. Yüksek tansiyonun nedenlerinden biridir. Hastalık böbrek yetmezliğine yol açabilmekte, kişinin proteinüri’ye duyarlı hale gelmesine neden olabilmektedir. Böbrek enfeksiyonu ve idrar yolu enfeksiyonu da buna sebep olabilmektedir.

Diyabet: Kan şekerinin devamlı olarak yüksek olması böbreklerdeki filtre sistemini sıkıntıya sokabilmektedir. Bu filtre sistemi hasar alırsa böbrekler işlevini yerine getiremeyebilir. Bunun sonucunda da proteinler idrara sızabilirler.

Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı ya da hipertansiyon böbrek yetmezliğinin en yaygın sebeplerindendir. Kanın kan damarlarına yaptığı basınç böbrek damarlarını gerebilmekte, yaralayıp zayıflatabilmektedir. Dolayısıyla böbrek fonksiyonları olumsuz etkilenebilmektedir.

Proteinüri’nin yüksek seviyelerde olması soğuğa ve sıcağa maruz kalma, duygusal ya da fiziksel stres ve hamilelik gibi nedenlerden ötürü geçici olabilmektedir.

Proteinüri’nin tanı ve tedavisi:

Ödem ve köpüklü idrar, idrarda proteinin bir işareti olabilmektedir. İdrarda protein idrar dipstik testi ile belirlenebilmektedir. Bununla birlikte, adrar albümin/kreatinin oranı denilen bir test yardımı ile idrarda albümin miktarı belirlenmektedir. Albümin kan plazmasındaki ana proteinlerden biridir. Normal olarak 30 mg/g’den daha az bulunur. Tanılamada ayrıca glomerüler fitrasyon hızı testi ya da 24 saatlik idrar testi de yapılabilmektedir.

İdrarda protein olmasının altında yatan neden belirlendikten sonra, kullanılacak uygun ilaçlarla böbrek hastalığı veya enfeksiyonunun tedavisi yapılabilir. Hipertansiyon ve şeker hastalığı, böbrek problemlerinde risk oluşturduklarından kan şekeri ve kan basıncı sürekli olarak takip edilmelidir.

Şeker hastaları, diyetlerinde gerekli değişiklikleri yapmalı, düzenli egzersizlerini de sürdürmelidirler. Kan basıncının düşürülmesi ilaç tedavisi ile mümkündür, ayrıca tuz tüketiminin de azaltılması gerekmektedir. Böbreklerin nasıl çalıştığını öğrenmek için periyodik olarak albümin seviyelerini ölçtürmek faydalı olacaktır.

Leave a Reply